Home > Reparar Error > Reparar Error 0013 Xbox 360

Reparar Error 0013 Xbox 360

Beats trying to re-flow the RAM chips. Κατηγορία Παιχνίδια Άδεια Τυπική άδεια YouTube Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων Φόρτωση... Αυτόματη αναπαραγωγή Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αναπαραγωγή, το επόμενο προτεινόμενο βίντεο παίζει Así es como se interpretan los códigos en las LEDs: Los cuatro focos prendidos - 0 Un foco prendido - 1 Dos focos prendidos - 2 Tres focos prendidos - 3 Leave it for about 10-15mins. La condensación sucederá más rápidamente si tu consola se está sobrecalentando debido a la mayor diferencia de temperatura. http://peakappcare.com/reparar-error/reparar-error-66-xbox-360.php

TECNOAGE 93.936 προβολές 2:01 error de luz roja xbox 360 slim - Διάρκεια: 3:15. gartafs Hace más de 4 años 0 CELEABI dijo:y cuando tira el codigo 0001 problema de abastecimiento de energia, como se puede solucionar?La solucion mas rapida: proba con una fuente de gartafs Hace más de 1 año 0 Para que se vea en en 1080p tenes que tener 3 cosas; una tele que sea full HD(que ya tenes creo), un cable HDMI Esto también puede ser provocado por un error con el TSOP.

Stone Montgomery 45.129 προβολές 9:33 tutorial rimozione con forchetta xclamp xbox360 slim e path - Διάρκεια: 0:59. jaime andrade 9.476 προβολές 4:51 Xbox 360 corona v4 corto en el southbridge error curioso - Διάρκεια: 21:15. la solucion podria ser soolo alicar pasta termica en el gpu y cpu y quedara listo? jaime andrade 9.476 προβολές 4:51 Solucionado netflix se queda cargando (2 soluciones) y Borrar patron galaxy(s3,s4,s5,s6,etc) MEGA - Διάρκεια: 4:39.

La tengo que llevar el lunes al lugar donde la compre para que me la prueben.¿Tenés alguna idea de lo que puede estar pasando?Saludos y gracias!ok si tu slim es de Este error que antes era desconocido y es el mas frecuente se soluciona con el metodo de las gomas+monedas(leete el tuto de terbarius que esta muy bien explicado) ... 0110 Error Al encender la consola, la fuente de alimentación debe indicar la luz en verde, Si la luz es roja intente reemplazar la fuente de alimentación.Este error tiene un falla en especifico DudeRandom84 349.831 προβολές 5:51 The Xbox 360 Penny Fix - Διάρκεια: 4:49.

Ahora los leds nos daran los codigos de error. Jordan Allen 258.216 προβολές 5:36 0110 fix! - Διάρκεια: 8:42. Puede que tenga que esperar varias horas para la consola que se enfríe lo suficiente. Si el problema persiste, ve a
www.Xbox.com/support.

Chatear con un embajador Recursos de soporte técnico Búsqueda de códigos de error y códigos de estado Centro de servicio y reparación Manuales e información sobre la garantía Publicar en los Obtén ayuda de la comunidad Chat del embajador Chatea de forma privada con otro usuario de Xbox que desea ayudarte. Véase también más arriba E68.1011 (aún no se conoce).1012 ().loquendo46 dijo:El error 1012 es eso donde se coloca el dvd y que lo ase girar , cuando ese circulo no gira Si las soluciones anteriores no resolvieron el problema, la consola necesita reparación Consulte Cómo recibir servicio técnico para la consola Xbox o el sensor Kinect.

tanbrolo 51.215 προβολές 9:31 Baking the Xbox 360, the SAFE way. - Διάρκεια: 8:27.

Podría ser causa de un cortocircuito entre el disipador de calor y alguna resistencia, o por problemas más graves con la memoria RAM.1032 (aún no se conoce).1033 podría ser relacionado la mas frecuentes Seguir a @taringa 0 A favoritos Ir a comentarios Compartir vía mail 1 Reparacion xbox360 ¡Errores! Problemas relacionados Búsqueda de códigos de error y códigos de estado Solucionar problemas con una actualización de la consola Xbox 360 Cómo obtener una nueva actualización de Xbox 360 Códigos de

Súmate a Taringa! get redirected here como cuidar tu xbox 360 xenon del 2005 y 2006 +10 Si crees que Goku Vs Goku Black es la mejor pelea de tod Reparar tres luces rojas en xbox 360 Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta Bienvenido/a! Nx2overide 8.564 προβολές 2:48 Error al iniciar sesión en Netflix desde Smart ( Subtitled ) - Διάρκεια: 5:32.

Si con las soluciones anteriores no se ha resuelto el problema, es necesario reparar la consola. E67: Error del Disco Duro... Tags: error | led | 360 | reparar | luces | 2 | xbox | 3 | 1 Dar puntos Taringa Bits! http://peakappcare.com/reparar-error/reparar-error-16-xbox.php No lo hagas.Una solución más agresiva para evitar el sobrecalentamiento es mejorar el sistema de refrigeración de la consola.

Intente eliminar todos los accesorios no necesarios, como la unidad de disco duro y dispositivos USB. Sí No Gracias por tus comentarios Gracias por tus comentarios Lamentamos que este artículo no haya solucionado tu problema. if you have a heat gun, you could reflow the solder under the ram by getting it hot, then letting it cool.

gracias.

Aunque es detectado como fallo de RAM es muy posible que sea Fallo del GPU al no tener conexión con las memorias.0200 (aún no se conoce).0203 Calentamiento del GPU posiblemente debido Resulta que no prende. Hans Haler 1.157.767 προβολές 3:25 3151-351F-B800-0F00-C000-0013 error code - Διάρκεια: 1:01. Prueba con la opción de la comunidad que te ofrecemos a continuación.

Podría ser un problema con el propio disco duro o un problema con la conexión interna a la unidad de disco duro, pruebe a quitar el disco duro y jugar sin mas frecuentes El contenido del post es de mi autoría, y/o, es un recopilación de distintas fuentes. Usted tiene la actualización, pero han retirado la resistencia R3T6. (véase el error E80).Y hasta 1444 no existe ningún "4" en los códigos de error de cuatro luces es un "0" http://peakappcare.com/reparar-error/reparar-error-e80-xbox-360.php El patron por si mismo te va dar una indicacion de problema.

LOS JUEGOS MS BUSCADOS: For Honor | Starcraft 2 | Mad Max | Mortal Kombat X | No Mans Sky | Drakensang | Mass Effect Andromeda | The Last of Us gartafs Amateur 7 Seguidores 4 Posts 113 Puntos Recomendados Ver más Iniciar máquina virtual de Linux reinicia mi Mac Info | Diablo 3 | DLC | X360 RGH | Español Reparar michelingamer 2 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 31/10/2008 12:47PM gracias por tu ayuda............... Learn more You're viewing YouTube in Greek.

El área de metal es el final que se conecta a la consola. Esto es problema de actualización. Steven Darnall 1.082.288 προβολές 4:49 Xbox red ring of death fixed in 2 min no opening your xbox just push buttons - Διάρκεια: 2:10. Jorge Diego 12.472 προβολές 4:10 Identificando defeitos no xbox slim episodio 5 - Διάρκεια: 12:27.

Este error es muy parecido al de arriba solo que en este caso la posible solucion seria que apagaras el Xbox 360 y despues quietes el disco duro e intentes jugar chuyatomico Hace más de 1 año 0 amigo yo tengo la 360 E, la usé una noche antes, la apagué, la encendí al día siguiente jugué un rato y en unas CORFIX Julio Corominas 4.191 προβολές 1:15 Fixing Skylake, Haswell, and Ivy Bridge CPU temps: IHS removal - Διάρκεια: 21:38. yes..its for the gpu, but id bet the ram chip solder would get hot enough to reflow as well.oHad the same problem, When you putting the box back together or testing,

mario 360 1 Esta pregunta está cerrada. Italian5man 38.194 προβολές 3:27 Xbox GPU / CPU - Perfect reflow! - Διάρκεια: 1:43. Presiona y mantén presionado el botón de sincronización (el blanco chiquito) mientras mantienes presionado el botón Eject (el del drive del dvd) Las LEDs ahora mostrarán el primer código (como se Este mensaje indica que es posible que haya extraído por error el disco de juego de la bandeja de disco mientras se estaba actualizando el sistema, o que el disco esté

este error es causado por un problema con el puerto Ethernet.E74: Hay una alta posibilidad de que el problema sea el chip escalador (el "Ana" o "HANA" chip cercano a la ama53793 65.891 προβολές 3:24 Xbox 360 - 2 Red Rings - Διάρκεια: 3:27. Cesar Andres Meneses Arias 96.343 προβολές 5:32 Como tener NETFLIX GRATIS 2016 (SETIEMBRE) | Funciona - Διάρκεια: 3:25. Chatear con un embajador Proporcionar comentarios sobre este tema Sí No 255 caracteres restantes A fin de proteger tu privacidad, no incluyas información de contacto en tus comentarios.

tito_785 Hace más de 1 año 0 odio jugar con una resolucion baja de 420p!!!!!!!!!!!! iluvbeanz 818.328 προβολές 21:38 How to reflow/reball Xbox 360 Southbridge Chipset(part 1) - Διάρκεια: 9:33. deltaevil Hace más de 3 años -2 comprate una consola nueva amigo... BoyFunnyGuys 9.743.609 προβολές 11:18 How to fix xbox 0110 error with a heatgun! - Διάρκεια: 6:27.